CHINA

Sinds vele jaren heeft de provincie Overijssel een goede relatie met de provincie Liaoning in Noord-Oost China. De afgelopen jaren zijn er over en weer diverse activiteiten georganiseerd rond samenwerking en handel van het Overijssels bedrijfsleven met deze warme connecties in China.

Oct 13, 2017 | Handel, Knowledge Bank

Samenwerking met Liaoning

Om de warme relatie met Liaoning voor het Overijsselse MKB nog beter te ontsluiten is er, naast de jaarlijkse handelsreis voor MKB-ondernemers, een China Office Overijssel geopend. Het China Office Overijssel in Liaoning is een uitbreiding op de bestaande dienstverlening in China. In de provincie Liaoning, in de stad Dalian, heeft Nederland een Netherlands Business Support Office (NBSO) opgezet. informatieverstrekking, marktscans, matchmaking, promotionele activiteiten en ondersteuning van regionale handelsmissies behoren tot de activiteiten van een NBSO. De NBSO levert eerste hulp bij het binnenkomen van de markt en informeert over de marktkenmerken en kansen in China.

Het China Office Overijssel helpt zowel beginnende als ook bedrijven die reeds export hebben met China verder bij de opzet, ontwikkeling en verdere uitvoering en uitbouw van de bewerking van de Aziatische markt. Het doel van het China Office Overijssel is om MKB-bedrijven langdurige relaties te laten aangaan met afnemers in China.

Voor Wie?

Voor ondernemers die willen samenwerken en handelen met bedrijven in de provincie Liaoning (China)