HTSM EN DUITSLAND

Oost-Nederland heeft een sterk HTSM profiel, maar slechts een klein deel van de Overijsselse HTSM bedrijven is internationaal actief. Toch liggen de mogelijkheden voor expansie van deze bedrijven in internationaal georiënteerde ketens en markten. Daarbij is vooral de Duitse markt interessant vanwege de bereikbaarheid, omvang en positionering.

Oct 13, 2017 | Knowledge Bank

HTSM expansie in Duitsland

Slechts een klein deel van de Overijsselse HTSM (= High Tech Systemen & Materialen) bedrijven is internationaal actief. Expansie is vooral op de Duitse markt interessant. Daarom gaat GO4Export gericht investeren in intensivering met bestaande relaties in Duitsland, samenwerking met regio’s en het in kaart brengen van kansen over de grens voor bedrijven uit Overijssel.

Overijssel is, met de UT Twente als zwaartepunt, sterk in Smart Industry, Advanced Materials en Connected Systems. Met name de ontwikkelingen rond Smart Industry bieden kansen op het moment dat technologie en marktontwikkelingen slim en op tijd worden gecombineerd. BOOST maakt Oost-Nederland klaar voor Smart Industry.

De kennis die op de Universiteit Twente wordt ontwikkeld, alsmede de bedrijvigheid die daaromheen wordt ontwikkeld in Overijssel, heeft internationale klasse. Het is van belang om dit internationaal uit te dragen en verbindingen aan te gaan met interessante bedrijvigheid in het buitenland. Daarbij horen de volgende activiteiten:

  1. Ontwikkelen format 
    Er wordt een format ontwikkeld door Windesheim, Saxion en UT waarmee relevante HTSM bedrijvigheid in kaart wordt gebracht.
  2. Liaison officer
    Gedurende drie maanden is er vanuit het bedrijfsleven in Overijssel een business developer aanwezig om als liaison officier te fungeren in Zuid-Duitsland. Ook voor de regio Ostwestfalen Lippe wordt een liaison officer benoemd. Deze personen doen nader onderzoek naar relevante clusters en actoren in de genoemde regio’s en leggen contacten op het juiste niveau.
  3. Ondernemersreizen
    Er worden gerichte ondernemersreizen ondernomen om het HTSM in Overijssel uit te dragen en deze te verbinden met relevante bedrijvigheid in de gekozen Duitse regio’s.
Voor Wie?

Voor HTSM ondernemingen die in Duitsland willen uitbreiden