MKB EN ONDERWIJS

Om het internationale concurrentievermogen van het MKB te verbeteren, is het belangrijk om studenten op de juiste wijze in te zetten om MKB-ondernemers te ondersteunen bij exportactiviteiten.

Oct 13, 2017 | Handel, Knowledge Bank

Onderwijs ondersteunt MKB’ers

De ondersteuning van studenten kenmerkt zich enerzijds door onderzoek op specifieke thema´s en anderzijds door de uitvoering van diverse activiteiten in het exportproces. Dit betekent dat ondernemers behoefte hebben aan studenten-trainees die zowel flexibel, kortstondig als ook langdurig inzetbaar zijn. Dankzij de ondersteuning door studenten-trainees kunnen de internationale economische kansen en uitdagingen door bedrijven in Overijssel opgepakt worden. De activiteiten worden uitgevoerd door de kennisinstellingen Saxion en Windesheim, in samenwerking met UT stafbureau internationalisering

De inzet van studenten bij het Overijssels MKB bestaat uit drie onderdelen:

  1. Onderzoek op specifieke thema´s
    In dit onderdeel worden studenten ingezet voor internationaal, kortlopend exportonderzoek bij het bedrijf in Overijssel of (indien aanwezig) bij hun buitenlandse vestiging. De duur van de opdracht varieert van 4 weken tot 3 maanden en is vooral geschikt voor 2e en 3e jaarstudenten. Deze opdrachten vallen niet onder reguliere opleidingsprogramma’s, maar zijn bedoeld voor studenten om extra werkervaring op te doen bij het MKB. De toegevoegde waarde van deze activiteit voor het MKB is dat het hen voorbereid in het gereed maken van de interne organisatie en het bijdragen van mogelijke nieuwe leads met potentiele handelspartners.
  2. Export Traineeship
    In dit onderdeel worden (Nederlandse en buitenlandse) studenten ingezet voor langlopende internationale onderzoeksopdrachten rond export. Dergelijke opdrachten gaan vaak over complexe internationaliseringsvraagstukken en vereisen daarom talentvolle laatstejaars studenten met specifieke profieleisen. Nadat de student geselecteerd en persoonlijk gekoppeld is aan een bedrijf, voert hij zijn internationale afstudeeropdracht uit bij het bedrijf. Na afronding van de afstudeeropdracht gaat de student, inmiddels afgestudeerd, als trainee bij hetzelfde bedrijf zijn onderzoek implementeren. De toegevoegde waarde van het export traineeship in dit programma is dat het traineeship geheel of gedeeltelijk uitgevoerd wordt in het buitenland. Het traineeship staat onder intensieve begeleiding van ervaren externe exportprofessionals met internationale werkervaring. De totale duur van dit afstudeeronderzoek met aansluitend traineeship is 12 maanden.
  3. Export Challenge Day
    De Export Challenge Day is voor MKB-ondernemers met kleine opdrachten rond Internationalisering en export of import. De opdrachten zijn te klein voor een stage, afstudeeronderzoek of traineeship, maar te groot om te negeren. Op Export Challenge Day gaan de kleinere ondernemers, samen met internationaal geschoolde studenten, in één dag aan opdrachten werken. Door het in een challenge te verpakken, krijgt het event een competitief karakter. Er valt iets te winnen.
Voor Wie?

Voor ondernemers die ondersteuning wensen van het onderwijs bij internationale vraagstukken