Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is een zelfstandig bestuursorgaan, geregeld in de Wet op de Kamer van Koophandel. Het instituut Kamer van Koophandel wordt ondersteund door de Handelsregisterwet 2007. Het budget van de KvK wordt gefinancierd uit de rijksbegroting en door inkomsten uit (kostendekkende) tarieven voor verleende diensten en geleverde producten. De KvK is een organisatie zonder winstoogmerk, complementair aan andere publieke en private organisaties en levert geen diensten die ook door marktpartijen (kunnen) worden geleverd. Het ministerie van Economische Zaken houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de KvK.

 

De Kamer van Koophandel helpt ondernemers om te starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland. Ze ondersteunt ondernemers bij hun start- en groeiambities. Met het Handelsregister voert de Kamer van Koophandel de officiële en verplichte juridische registratie van alle ondernemingen in Nederland uit. Het doel is veilig handelsverkeer. De landelijke organisatie heeft een regionale verankering en opereert sterk regionaal.

Kamer van Koophandel - Zwolle

Bezoekadres: Govert Flinckstraat 1, 8021 ET Zwolle

 

Tel: 088 585 1585

www.kvk.nl

Advies en ondersteuning bij internationaal ondernemen

De Kamer van Koophandel geeft u advies en informatie over een bedrijf starten of overnemen, financiering, innovatie, zzp’ers, fraude, maar ook bij internationaal ondernemen. Nederlandse bedrijven hebben volop kansen over de grens. Met het netwerk en de dienstverlening van de Kamer van Koophandel ligt de wereld aan uw voeten.