Netwerk Internationaal Ondernemen

Het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO) is een zelfstandig overlegorgaan van handelsbevorderende organisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het NIO hebben de volgende organisaties zitting: evofenedex, FME, ING (namens de banken), Koninklijke Metaalunie, KvK Nederland, MKB-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en VNO-NCW.

Webportaal voor internationale ondernemers

De site van het NIO fungeert als webportaal voor internationale ondernemers in Nederland en beoogt de rijke hoeveelheid informatie die bij de deelnemende organisaties beschikbaar is, te ontsluiten.

 

Netwerk Internationaal Ondernemen

Dutch Trade and Investment Board (DTIB)

De NIO-site is ook een communicatieplatform voor de Dutch Trade and Investment Board (DTIB), een publiek-privaat samenwerkingsverband dat werkt aan het versterken van de positie van Nederlandse ondernemingen in het buitenland. De DTB heeft vier focuslanden (Brazilië, India, Rusland en Turkije) aangewezen, waarop overheid en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen.