Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemend Nederland met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving, maar ook bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, maar voert ook opdrachten uit namens andere ministeries, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarnaast werkt de RVO in opdracht van de Europese Unie.

Kansen ondernemers vergroten

Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun (internationale) positie te versterken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland begeleidt ondernemers met internationale ambitie bij het vinden van informatie over de exportmarkt. Ook helpen ze bij het leggen van contacten met zakenpartners en het benutten van (financiële) ondersteuning.

 

RVO Deventer

Bezoekadres: Verzetslaan 30, 7411 HX Deventer

Postadres: Postbus 363, 7400 AJ Deventer

 

Tel: 088 042 42 42

 

www.rvo.nl

RVO biedt veel informatie

Om uw plannen in het buitenland tot een succes te maken, heeft u kennis en informatie nodig. Zakencultuur, wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op uw bedrijfsplan. Is er een markt voor uw product in het land van uw keuze? De RVO biedt veel informatie over bijvoorbeeld evenementen wereldwijd, sectoren, zakencultuur, handels- en investeringswetgeving en actuele ontwikkelingen, zoals sancties of de Brexit.